Кратък преглед – Нашите предложения

 1. През първия месец платена практика (във връзка с легализирането на документите Ви за професионална пригодност в Германия).
  От втория месец работа като обгрижващ персонал.
  След успешна легализация на медицинката сестринска провоспособност в Германия, заплащане над средностатистическото за страната ниво в качетсвото на специализиран медицински персонал.
 2. Вклщчване и поемане на разходите по 6 месечен интензивен курс за изучаване на немски език ( Нива Б1/Б2 ).
 3. Предоставяне на фирменно платено жилище за срок до 1 година.
 4. Регистрация на задължителните осигуровки ( здравна, пенсионна, социална и при безработица ). Разкриване на банкова сметка.
 5. След защита на езиков сертификат Б2, поемане на всички разходи по превода и заверяването на дипломите Ви, както и на всички такси пред всякакви инстанции, касаещи легализацията на дипломата Ви в Германия.

Необходими документи:

 • Диплома + Приложение + Преглед на оценките + Период на обучение (в учебни часове)
 • Валидна лична карта или паспорт
 • Акт за раждане
 • Актуално свидетелство за съдимост