Συνοπτική περιγραφή -Η πρότασή μας

  1. Υψηλος μισθός για πτυχιούχους νοσηλευτές
  2. Εγγραφη και κάλυψη δαπανών για μαθήματα γερμανικών για 6 μήνες (B1/B2)
  3. Διαμονή με ελάχιστη επιβάρυνση για έως 1 χρόνο
  4. Δήλωση σε όλες τις υποχρεωτικές ασφάλειες όπως υγείας , σύνταξης ,ανεργίας, περίθαλψης Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  5. Με την παραλαβή του πτυχίο του B2 , κάλυψη όλων των δαπανών για μετάφραση και πιστοποίηση εγγράφων του πτυχίου και δημοτικά τέλη

Απαραίτητα έγγραφα:

  • Πτυχίο , βαθμοί απολυτηρίου , ώρες εκμάθησης
  • Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  • Πρόσφατο ποινικό μητρώο