Skrócony opis naszej oferty dla specjalistów

 1. W pierwszym miesiącu płatna hospitacja [w trakcie procedury uznawania zawodu]
  Od drugiego miesiąca w trakcie procedury uznawania zawodu – asystent pielęgniarski.
  Niezwłocznie po uzyskaniu zawodu ponadprzeciętne wynagrodzenie dla pielęgniarki/pielęgniarza.
 2. Zameldowanie i przejęcie na siebie kosztów za 6 miesięcy.
  Kurs języka niemieckiego (B1 / B2)
 3. Udostępnienie odpłatnego pokoju we wspólnym mieszkaniu służbowym na okres do 1 roku.
 4. Zgłoszenia do ustawowych ubezpieczeń (do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, od bezrobocia i pielęgnacyjnego)
  Otwarcie konta.
 5. Po uzyskaniu B2 przejęcie kosztów za (wszystkie) tłumaczenia + uwierzytelnienia notarialne dyplomu oraz przejęcie kosztów za wszystkie opłaty urzędowe i administracyjne.

Niezbędne dokumenty

 • Dyplom + załączniki + wykaz ocen + wykaz przedmiotów
 • ważny paszport
 • akt urodzenia
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności